Zábava

Čo to sú multimedia

Jedná sa o spojenie pohyblivého obrazu, prinajmenšom v televíznej kvalite, s vysokou kvalitou zvuku a riadiacim systémom, počítačom. Počítač sa využíva pre prácu s textom, grafikou, pri prenose údajov a spracovanie dát. Každý z nás počúva rádio, televíziu, číta noviny, telefonuje atď. Tak to všetko sú media. Ich rôznym prepojením vzniká multimediálne záznam alebo prezentácie. Multimédia sú teda kombinácia foriem obsahu videa, audio, textov, obrázkov, animácií a interaktivity. Interaktivita užívateľa znamená aktívne sa zúčastniť a zasahovať do priebehu multimediálneho programu.

Kde sa môžeme stretnúť s multimédiami
Využitie multimediálneho programu je veľmi široké. Dnes sa stretávame s multimédiami na každom kroku. Lebo využitie multimediálneho programu je veľmi široké.

prezentácia
Prezentácia ponúka služby a poskytuje informácie zákazníkom v určitom odbore. Prezentácia môžu byť doplnené obrázky, grafy, videom, zvukom alebo animácií.

výukové programy
Ďalšou možnosťou sú výukové programy, napr. Jazykové. Tu je priamo podmienkou užívateľa zasahovať do programu. Študent môže nastaviť obtiažnosť, formu výučby či zvoliť jednotlivé lekcie.

počítačové hry
Jednou z najznámejších možností multimédií sú počítačové hry. To je klasický prípad, keď sa stretáva obraz, text, video a zároveň je podmienkou do behu programu zasahovať.

databáza
Používateľovi slúži na predstavenie výrobkov a služieb danej firmy.

informačné tituly
Jedná sa predovšetkým o rôzne encyklopédie, v ktorých je možné listovať, prechádzať a vyberať z nich podľa témy.

Rádio, TV
Svojím spôsobom môžu byť interaktívne aj klasická médiá ako je televízia a rádio. Ako divák môžeme do vysielania zasahovať napr. Hlasovaním SMS správami a podobne.

Nova

Táto česká televízna stanica vydsílá od roku 1993. Stala sa tak prvou celoplošnou súkromnou televíznou stanicou v Čechách. TV Nova sídli v areáli Barrandov Studio a aj po rokoch jej patria prvenstvá v sledovanosti českých televíznych staníc. Jednotlvé obľúbené relácie môžete sledovať na NOVA Plus. TV Nova je najobľúbenejší česká televízna stanica.

Nova Fun

TV Nova Fun je česká televízna stanica, patriaca do skupiny Nova Group. Nova Fun svoj je zameraná prevažne na programy, seriály či filmy komediálneho žánru. Hlavným skladba relácií je zábava a smiech. Diváci si prídu na americké sitcomy, ktoré dokážu pobaviť všetky generácie divákov.