Veľká Británia

Čo to sú multimedia

Jedná sa o spojenie pohyblivého obrazu, prinajmenšom v televíznej kvalite, s vysokou kvalitou zvuku a riadiacim systémom, počítačom. Počítač sa využíva pre prácu s textom, grafikou, pri prenose údajov a spracovanie dát. Každý z nás počúva rádio, televíziu, číta noviny, telefonuje atď. Tak to všetko sú media. Ich rôznym prepojením vzniká multimediálne záznam alebo prezentácie. Multimédia sú teda kombinácia foriem obsahu videa, audio, textov, obrázkov, animácií a interaktivity. Interaktivita užívateľa znamená aktívne sa zúčastniť a zasahovať do priebehu multimediálneho programu.

Kde sa môžeme stretnúť s multimédiami
Využitie multimediálneho programu je veľmi široké. Dnes sa stretávame s multimédiami na každom kroku. Lebo využitie multimediálneho programu je veľmi široké.

prezentácia
Prezentácia ponúka služby a poskytuje informácie zákazníkom v určitom odbore. Prezentácia môžu byť doplnené obrázky, grafy, videom, zvukom alebo animácií.

výukové programy
Ďalšou možnosťou sú výukové programy, napr. Jazykové. Tu je priamo podmienkou užívateľa zasahovať do programu. Študent môže nastaviť obtiažnosť, formu výučby či zvoliť jednotlivé lekcie.

počítačové hry
Jednou z najznámejších možností multimédií sú počítačové hry. To je klasický prípad, keď sa stretáva obraz, text, video a zároveň je podmienkou do behu programu zasahovať.

databáza
Používateľovi slúži na predstavenie výrobkov a služieb danej firmy.

informačné tituly
Jedná sa predovšetkým o rôzne encyklopédie, v ktorých je možné listovať, prechádzať a vyberať z nich podľa témy.

Rádio, TV
Svojím spôsobom môžu byť interaktívne aj klasická médiá ako je televízia a rádio. Ako divák môžeme do vysielania zasahovať napr. Hlasovaním SMS správami a podobne.

Základné pojmy

Online
Pojmy online majú osobitný význam vzhľadom na výpočtovej techniky a telekomunikácií. Všeobecne platí, že „on-line“ indikuje stav pripojenia, zatiaľ čo „off-line“ označuje odpojenie stave. Pri bežnom používaní, on-line často odvoláva na Internet alebo World Wide Web.

On-line
Pripojený, pripojené. Stav, keď je používateľ pripojený na internet. Tento termín sa veľmi používa aj v komunikačných programoch, a oznamuje, že ste práve pri počítači a máte čas na komunikáciu. Všeobecne je tiež toto slovo používa v zmysle možnosti vykonávať určité úkony, napríklad prezeranie videa cez Internet.

Off-line
Opak heslá on-line. V oblasti Internetu tento pojem hovorí, že práve nie ste pripojení na Internet. V offline režime si môžete napríklad čítať poštu, ktorú ste si stiahli v on-line režime, alebo si môžete prezerať www stránky uložené napríklad na lokálnom disku alebo na CD.

stream
Steramováním sa označuje prenos dát smerom ku klientovi, ktorý má o dáta záujem, tak že dáta sú prehraná priamo zo siete, bez toho aby došlo k ich uloženie na disk. Streamovanie sa musí vedieť vysporiadať s klientmi, ktorí sú pripojení rôznymi rýchlosti a tiež by malo obsahovať prostriedky na vyrovnávanie meniacich sa podmienok siete. Typicky sa jedná o vysielaní rôznymi rýchlosťami. Pomocou streamovanie je možné riešiť ako vysielanie materiálu, ktorý je na serveri vopred zaznamenaný, tak i on-line prenos materiálu. So streamovaním sa stretávame v súčasnosti stále častejšie, či už v podobe vysielanie rôznych rozhlasových a televíznych staníc po Internete, alebo napríklad v podobe živých prenosov prednášok.
Odeslat zpětnou vazbu
Historie
Uloženo
Komunita