Archív

Trojka

Trojka je tretím kanálom Rozhlasu a televízie Slovenska. Pôvodne športový kanál momentálne slúži na vysielanie vlastnej tvorby – programovým základom je 63 rokov budovaný archívny obsah verejnej služby. Divák môže získať nové vedomosti pri sledovaní historických, umeleckých, kultúrno-spoločenských aj technických dejín Československa a Slovenska druhej polovice 20. storočia, nevynímajúc nové milénium.

Základné pojmy

Online
Pojmy online majú osobitný význam vzhľadom na výpočtovej techniky a telekomunikácií. Všeobecne platí, že „on-line“ indikuje stav pripojenia, zatiaľ čo „off-line“ označuje odpojenie stave. Pri bežnom používaní, on-line často odvoláva na Internet alebo World Wide Web.

On-line
Pripojený, pripojené. Stav, keď je používateľ pripojený na internet. Tento termín sa veľmi používa aj v komunikačných programoch, a oznamuje, že ste práve pri počítači a máte čas na komunikáciu. Všeobecne je tiež toto slovo používa v zmysle možnosti vykonávať určité úkony, napríklad prezeranie videa cez Internet.

Off-line
Opak heslá on-line. V oblasti Internetu tento pojem hovorí, že práve nie ste pripojení na Internet. V offline režime si môžete napríklad čítať poštu, ktorú ste si stiahli v on-line režime, alebo si môžete prezerať www stránky uložené napríklad na lokálnom disku alebo na CD.

stream
Steramováním sa označuje prenos dát smerom ku klientovi, ktorý má o dáta záujem, tak že dáta sú prehraná priamo zo siete, bez toho aby došlo k ich uloženie na disk. Streamovanie sa musí vedieť vysporiadať s klientmi, ktorí sú pripojení rôznymi rýchlosti a tiež by malo obsahovať prostriedky na vyrovnávanie meniacich sa podmienok siete. Typicky sa jedná o vysielaní rôznymi rýchlosťami. Pomocou streamovanie je možné riešiť ako vysielanie materiálu, ktorý je na serveri vopred zaznamenaný, tak i on-line prenos materiálu. So streamovaním sa stretávame v súčasnosti stále častejšie, či už v podobe vysielanie rôznych rozhlasových a televíznych staníc po Internete, alebo napríklad v podobe živých prenosov prednášok.
Odeslat zpětnou vazbu
Historie
Uloženo
Komunita